Trygdesystemet

De norske som bor i Belgia i noen år, er ofte i ulik grad knyttet til det belgiske trygdesystemet og er ofte avhengig av hvor de jobber. Informasjonen her gjelder for dem som er knyttet til det belgiske trygdesystemet.

Trygdesystemet – registrering
I prinsippet skal trygdesystemet fungere omtrent som i Norge. Dette forutsetter at Folketrygdkontoret for utenlandssaker har ferdigbehandlet søknaden om medlemskap og at man har fått tilsendt E101 og E106. Dessuten at man har registrert seg hos en av de 6 belgiske Securite Sociale (sykeforsikringsfondene).

Om man bosetter seg i Belgia med familie, må man først og fremst sørge for at også ektefelle/samboer og eventuelle barn blir registrert ved den lokale bydelskommunen (husk passfoto og fødsels og vielsesattest ). Når det er i orden, er det viktig å få innmeldt også de aktuelle familiemedlemmene hos mutuellle (den lokale sykekassen). I utgangspunktet må man da ha søkt om medlemskap i folketrygden også for disse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − four =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>