Helsetjenester

Folketrygdkontoret for utenlandssaker vil på henvendelse utstede blankettene E-106 og E-111, som alle må ha for å opprettholde tilfredsstillende helsedekning i Belgia og Europa for øvrig.

I Belgia eksisterer det praktisk talt ingen sykehuskø. Dersom det oppstår behov for kirurgisk behandling, vil du raskt og effektivt få den hjelp du trenger. Noen har fått muligheten til å “reparere gamle skader” under sitt opphold i Belgia. Helsevesenet er fullt på høyde med det norske, mulig bedre. I tillegg finnes det flere skandinaviske leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og veterinærer i Brussel.

I Belgia kan man fritt velge sin lege og til hver en tid skifte til en annen. Mange steder kommer legen på husbesøk om nødvendig – også i kontortiden. Man må da helst ringe tidlig på formiddagen.

I de fleste kommuner finnes det en vaktlegeordning med kommunenes faste leger. Vaktnummeret skal ringes i helgene, på helligdager og etter kl. 19.00 på hverdager. De fleste kommuner deler ut et informasjonsblad, der alle opplysninger vedrørende vaktleger, vakttannlege og vakthavende apotek fins.
Bruk av alternativ behandling som f.eks. homøopati er utbredt. En del homøopater er i tillegg legeutdannet, det er nødvendig for refusjon. Homeopatiske produkter kjøpes på de fleste apoteker.

Apotekene holder som regel åpen lørdag formiddag, men er stengt søndag og helligdager. Liste over apotek som er åpent finnes på apotekets dør

Svangerskap og fødsel
Det er fritt sykehusvalg i Belgia og en besøksrunde på flere enn ett sykehus vil ofte være en fordel. Eller man kan velge en gynekolog først og dermed det eller de sykehus vedkommende arbeider på. Hvilket språk man er mest fortrolig med spiller ofte også en rolle. Ved fødselen er det mulighet for å få hjelp av den fysioterapeut man har gått til under svangerskapet. På legens henvisning kan man få 20 fysioterapibehandlinger før og 20 etter fødselen. Hvis man ønsker enerom må man ha sykehusforsikring.
Det er stort utvalg i diverse svangerskapskurs – det anbefales å søke råd i en av publikasjonene nevnt i litteraturlisten. Som eksempler kan nevnes prenatal vanntrening eller yoga for gravide .

For alle spørsmål man måtte ha vedrørende svangerskap og fødsel kan man henvende seg til en av de to foreninger for familier, B.G. J. G/De Bond, eller La Ligue des Familles . De kan henvise til andre adresser og gi råd om forskjellige organisatoriske og økonomiske muligheter. Dessuten fins den engelskspråklige foreningen British ChildbirthTrust.

Foreningen av belgiske homøopater:
Koninklijke Belgische Vereiniging voor Homeopathie
Pater Damiaanlaan 85, 1150 Brussel
tel: 02-770 69 28

Foreningen av belgiske akupunktører:
Belgische Vereiniging der geneesheren Acupuncturisten vzw
Bollanistenstraat 15, 1040 Brussel
tel: 02-735 11 00

Yogasammenslutningen for nederlandskspråklige:
Yoga federatie voor Nedelandstalige
Evergemsesteenweg 217, 9030 Gent
tel: 09-53 74 27

Foreningen av fysioterapeuter (avdeling fødsel):
B.G.K.V.G.
Vereniging van kinesitherapeuten (afdeling verloskunde)
Leeuwerikenstraat 74, 3001 Heverlee
tel: 016-23 96 49

Helsestasjon
Enten man får barn i et fremmed land eller flytter hit med et nyfødt eller lite barn er det godt å vite at det fins et helsestasjon system tilsvarende det norske.
Det er i Belgia to parallelle offentlige opplegg – et fransktalende, O.N.E., i tospråklige og rene franskspråklige kommuner og et flamsk, Kind en Gezin , i de tospråklige og flamske kommuner. Man kan også velge å bruke familielegen eller en pediater til alle kontroller og vaksiner, så vel som i de tilfelle der barnet er sykt. I visse kommuner kommer legen gjerne hjem til et sykt barn, hvis man ringer tidlig på formiddagen. Ulempen med lege/pediater er at hver konsultasjon koster vanlig legehonorar. På helsestasjonene kan man bare komme så lenge barnet er friskt. Til gjengjeld er konsultasjonene gratis.

For helsestasjonene gjelder det også at helsesøster – om ønsket – kommer på hjemmebesøk flere ganger i løpet av de første ukene.

Vaksinasjoner
Er barnet allerede begynt i det norske vaksinasjonssystem kan man før avreise fra Norge be helsesøster om et internasjonalt vaksinasjonskort, en liste med vaksinasjoner og anbefalte tidspunkter for disse.

Dette kan man også gjøre selv om barnet er født her på bakgrunn av at man skal tilbake til Norge før vaksinasjonsprogrammet er fullført.

Eller man kan følge det belgiske systemet som i prinsippet ikke avviker fra det norske.

British Childbirth Trust (02-215 33 77)
Helsestasjon (Kind en Gezin, O.N.E., pediater)

Dødsfall
I tilfelle dødsfall, kontakt lege og Den Kongelige Norske Ambassaden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight − = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>