Språk

I Belgia er det tre språk: flamsk, fransk og tysk. De fleste snakker flamsk eller fransk. Skillet mellom språkene går som en usynlig grense omtrent midt i landet, flamsk i nord og fransk i syd. I Brussel snakker vel 80 % av innbyggerne fransk. Tysk snakkes av en liten minoritet nær grensen til Tyskland. Skiltingen langs veiene er varierende med hensyn til språk, så det kan være lurt å lære seg stedsnavn på både fransk og flamsk. F. eks. heter byen Mons, hvor SHAPE er plassert, Bergen på flamsk.

Man klarer seg brukbart med engelsk i Belgia, men stoltheten over sitt eget språk, spesielt hos de fransktalende, gjør at enkelte ikke vil snakke engelsk. Ofte kan det være lettere å kommunisere på engelsk med flamsktalende, enn å prøve seg på fransk. Flamsk er imidlertid et beslektet språk til norsk og tysk, noe som gjør at vi nordmenn kan forstå store deler av språket. Skriftspråket er det offisielle Nederlanske, men i talespråket finnes mange dialekter. Det er allikevel en stor fordel å kunne noe fransk når man kommer hit, og for enkelte blir det en nødvendighet i ens daglige virke.

 

One Response to Språk

  1. Jørn Hanssen says:

    “Det er allikevel en stor fordel å kunne noe fransk når man kommer hit,”
    Såfremt man ikke skal bo i den Vlamske delen. Der klarer man seg helt fint uten Fransk ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>