Kommunale tjenester

Skatter og avgifter
Hvis man ikke har diplomatstatus, må man betale taxe régionale (for veihold, renovasjon, brannvesen osv.) og lytteravgift på TV, radio og bilradio.

Avfall
Avfall settes normalt ut på fortauet i søppelsekker eller i permanente beholdere 1 – 2 ganger pr. uke. For avfallsortering har man blå poser for bokser og flasker, hvite for husholdningsavfall, pappsekker for hageavfall osv. De henter ikke alle posene samme uke heller. Ja, det kan høres ut som et virvar, men er ikke så vanskelig som det høres ut. Da det er ulik praksis i de forskjellige kommunene bør du undersøke med huseier og naboer om de lokale ordningene. Avfallsselskapet tar bare med seg lokale poser slik at medbrakte svarte søppelsekker fra Norge vil ikke bli godtatt.

I tillegg finnes det også containerparker for ulike typer avfall i de fleste kommuner. Søppelavgiften i Belgia er inkludert i prisen på de ulike søppelposene. Det finnes også kommuner der en betaler avfallsavgift. I noen kommuner betales det både for søppelposene og søppelavgift.

For mere informasjon , sjekk ut din belgiske kommunes nettsted.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + = eleven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>