Forsikring

Under oppholdet i Belgia kreves det en del forsikringer, og noen av disse er uvante for oss i Norge. Generelt har du behov for alle eller de fleste av følgende forsikringer:

Bilforsikring
I forbindelse med kjøp av bil må du være klar over at bilforsikring er forholdsvis dyrt i Belgia. 10 – 15.000,- NOK p.r. år er ikke uvanlig. Ansvarsforsikring må tegnes i et belgisk selskap, mens kasko kan tegnes gjennom et norsk selskap. Det er imidlertid få norske selskaper som tillater dette, sjekk med ditt selskap

Husforsikring
I tillegg til at huseierne forsikrer husene sine er reglene slik i Belgia at leietakeren også må tegne en egen husforsikring. Leietaker tegner en husforsikring som dekker brann, vannskader m.v. For leiligheter dekkes ofte brannforsikring over felleskostnadene, mens forsikring mot individuelt ansvar for eksempelvis vann- eller brannskader må tegnes av den enkelte.

Innboforsikring
Innboforsikring trenger en også i Belgia som alle andre steder. Denne er det mulig å opprettholde i Norge gjennom kollektive avtaler i fagforeninger o.l. men dette må avklares i forkant.

Tyveriforsikring
Tyveri er en egen forsikring som kan tegnes samtidig med innbo og husforsikring. Skader som følge av tyveri dekkes ofte bare som en prosentdel av innbo, og man må kunne føre bevis for de tingene som er stjålet. Selskapene spør ofte etter faktura eller lignende. Bilder eller videoopptak av rom og gjenstander er ofte lurt.

Rettshjelpsforsikring
I forbindelse med oppholdet i Belgia anbefales det å tegne en rettshjelpsforsikring, spesielt i forbindelse med tvister etter trafikkulykker.
Reiseforsikring
Vær imidlertid klar over at flere av de norske reise- forsikringene ikke gjelder når du er fast bosatt i Belgia, kun når du er på reise utenfor Belgia.

Sykehusforsikring
Å ligge på sykehus i Belgia koster en del og en bør derfor ha sykehusforsikring. Det er nyttig dersom en ikke vil ligge på sovesal. Mutuell’en har gjerne et slikt tilbud.

Tredjepartsforsikring
I Belgia bør du ha en tredjepartsforsikring eller en “tabbeforsikring” som det populært kalles.

“Ansatt” forsikring
De som velger å ha innleid hjelp som f. eks rengjøringshjelp må tegne en egen forsikring som dekker vedkommende for eventuelle skader i forbindelse med arbeidet. Dette gjelder uansett om vedkommende er registrert eller ikke i Belgia, og uavhengig av arbeidsmengde. Servicepersonell, reparatører og lignende fra belgiske firmaer har du ikke ansvaret for.

I Belgia er det normalt å tegne forsikringen igjennom en megler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 9 = thirty six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>