Rekreasjon

Sports- og friluftslivet
Dette blir noe annerledes enn i fedrelandet. Skiføret er stort sett elendig, ” stranden ” ligger langt unna og høyfjellet er enda lenger av gårde. Imidlertid er Brussel en svært grønn by, med mange og tildels store parker. Like utenfor Brussel (og til en viss grad i sentrum) finnes gode muligheter for turgåing og sykling, i Bois de la Cambre, Meerdalsbos og i Foret de la Soignes (Zonienwoud). Disse skogene ble i middelalderen planlagt og kultivert. De fleste nordmenn finner riktignok disse skogene noe “kultiverte”, men hvis man reiser litt lenger, kan man finne mer uberørt natur i Ardennene (1-2t biltur). Her er det også enkelte år muligheter for å gå på ski og stå slalåm, men bare i korte perioder.

I byen og i forstedene finnes alle vanlige tilbud som squash, aerobic, helsestudioer, danseskoler mm. Mange skandinaver er dessuten fornøyde med tilbudet om “Friskis og Svettis”, akkurat slik som hjemme. Golf og tennisspillere finner tilbudet i Brussel svært tilfredsstillende, selv om enkelte klubber er svært eksklusive både hva angår prisen for medlemskap og adgang til å kunne delta. Det finnes mange rideskoler, med undervisning og tilbud om rideturer utendørs. Været bærer dog preg av raskt vandrende lavtrykk, så gjennom det meste av året er paraplyen en nødvendig del av påkledningen.

Kunst og kultur
Ellers har Brussel et rikholdig kunst- og kulturtilbud, ikke minst på musikksiden. Avisen Le Soir har hver onsdag et fyldig vedlegg (“MAD”) med komplett oversikt over hva som foregår på kulturfronten i hele landet. The Bulletin er engelskspråklig ukeavis som også har kulturell informasjon. “Deze Week” er på flamsk og informerer om hva som skjer, den er gratis og finnes på alle offentlige kultursteder i Belgia.

Brussel har et svært rikt og mangfoldig kulturliv, med tilbud for alle typer ønsker og behov, det være seg innenfor bildende kunst, teater, kino, musikk eller museer. Landets sentrale beliggenhet og de korte avstandene innenfor landets grenser, gjør at kulturaktiviteter også i andre byer eller i nabolandene gjerne vurderes for besøk. Gamle, vakre byer er i seg selv verdt besøk av historie og kunstinteresserte. Kulturlivet er preget av Brussels mange nasjonaliteter. For eksempel er det vanlig med teateroppsetninger på engelsk og tysk, det finnes kinoer som viser filmer på sikkert 20 forskjellige språk, og de fleste museer og gallerier bruker flere språk i sitt informasjonsmateriell.

Det vanskeligste i denne forbindelse kan være å finne informasjon om aktivitetene, og mange utlendinger finner det engelskspråklige Ukemagasinet “The Bulletin” som en grei, om enn noe begrenset, veiviser i det kulturelle landskap.

Mat
Det sies om det belgiske kjøkken at det kombinerer fransk raffinement med tyske porsjoner! God mat og godt drikke er for mange en av de største gledene ved å bo i Brussel, og man skal ha selvdisiplin og/eller et godt trimprogram dersom dette ikke skal merkes på vekten. Byen har utvilsomt et uuttømmelig forråd av gode restauranter i alle prisklasser. Et spesielt trekk ved det belgiske kulinariske liv er alle de mer enn 300 ølsortene, flere med et forbløffende høyt alkoholinnhold.

Bibliotek / bokhandel
Det finnes et bibliotek på den skandinaviske skolen der man kan låne bøker på de nordiske språk. De har både barne- og voksenbøker. De har åpent for utlån en kveld i uken (for tiden på tirsdag). Det finnes i tillegg offentlige bibliotek.
Det er også flere bokhandler med internasjonal litteratur og magasiner. Waterstone’s, Bulevard A. Max 71 -75, og Sterling Books, Rue du Fossé-aux-Loups 38 sentralt i Brussel er et par eksempler der du får kjøpt engelske bøker og magasiner.

Annet
Den norsk flamske forening i Antwerpen organiserer først og fremst belgiere, men er også et viktig møtested for “norske aktiviteter”. Her arrangeres norskundervisning, foredragskvelder og annet som først og fremst profilerer Norge i Flandern.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>