Arbeid

“Fri flyt” av arbeidskraft gjelder ikke minst i EU’s hovedstad Brussel. Imidlertid er det i praksis kanskje ikke så enkelt for ektefellen å finne en egnet jobb, med mindre man snakker fransk rimelig flytende. Det er langt større arbeidsledighet i Belgia enn i Norge og det er gjennomgående vanskelig å finne arbeid. Det finnes flere norske bedrifter etablert i Belgia, som rekrutterer nordmenn enten hjemmefra eller lokaltPå den annen side er Brussel også en universitetsby, hvor man kan finne mange interessante kurstilbud som kan passe inn i ens egen private etterutdanningsplan.
Det finnes også flere muligheter for høyskolestudier i Belgia, enten ved de belgiske universitetene i Brussel, Leuven eller Antwerpen, eller ved Boston University’s “filial” i Brussel, samt ved College d’Europe i Brugge. Flere av disse gir undervisning som kan inkorporeres i norske grader, og mange av dem er med i Erasmus systemet for utveksling. Ved universitetene gis det utdanning også på masternivå som normalt gjennomføres på engelsk, mens øvrige studier gjennomføres på fransk eller flamsk. Her oppfordres det til å ta direkte kontakt med skolene, helst i forkant av utreisen da påmelding gjerne er på våren eller forsommeren (skolene starter normalt ikke før i september i Belgia).

 

 

Tilbud til ektefeller
Enkelte ektefeller føler det som en stor overgang å gå fra et aktivt (yrkes) liv i Norge til en mer passiv hjemmeværende tilværelse i Belgia. Det er imidlertid en rekke tilbud også til ektefellene i Belgia; diverse typer hel- eller deltidsstillinger, kultur, sosiale arrangementer, sport og fritid, utdannelse, kurs, osv. Først bare en liten detalj i forbindelse med kvinnelig ektefeller: alle kvinner registreres med sitt pikenavn hos belgiske myndigheter.

Sosialt
Det er omtrent 1 000 nordmenn mer og mindre permanent bosatt i Belgia, med de ansatte og deres familier. De fleste bor i Brussel området, men det er en stor kontingent også i Antwerpen, og en hel del knyttet til SHAPE, som gjerne bor i området rundt byen Mons. Økningen i antallet nordmenn som reiser til Brussel har kanskje avtatt noe siden vi gjennomførte forhandlinger om EU-medlemskap, men trafikken av besøkende delegasjoner og grupper er fortsatt stor.

Det finnes en nordisk venneforening i Brussel kalt “Cercle Nordique”, som organiserer sosiale arrangementer for sine medlemmer fra de fem nordiske landene.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × five =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>