Kort om Belgia

Her er litt infomasjon om Belgia;

Geografi
Belgia er det nest minste landet i EU, ca 30.500 km2 i areal og med vel 10 millioner innbyggere. Belgia er dermed et av de tettest befolkede landene i Europa. Til tross for dette, finner man store friluftsområder, både naturlige og kunstig opparbeidede.
Belgia er geografisk sett et variert land, med de flate kystområdene i nord og vest (Flanderen) og det relativt kuperte terrenget i øst (Ardennene). Belgia grenser til Nederland i nord, til Tyskland og Luxemburg i øst, og til Frankrike i syd. Med utgangspunkt i landets hovedstad Brussel, som ligger litt nord for sentrum av Belgia, bruker man en drøy time med bil til grensen, uavhengig av hvilken retning man drar. De største byene i Belgia er Brussel / Bruxelles, Antwerpen (Anvers), Gent (Gand), Liege (Luik) og Namur (Namen).

Klima
Belgia har et temperert kystklima, dominert av luftmasser fra Atlanterhavet. Generelt sett ligger gjennomsnittstemperaturen litt høyere enn i Norge. Vinteren er mild, og det er sjelden snø på flatlandet. Våren er tidlig, bjerka springer ut i april. Sommeren er normalt varm, uten at det nødvendigvis er sol hver dag. Temperaturen om sommeren kan komme opp i over 30 C. Høsten kan være regnfull, men man kan også oppleve sommerlige temperaturer. Det sies at det regner mer i Brussel i løpet av året enn det gjør i Bergen!

Historie
Historisk sett er Belgia meget interessant. Fra tidlige tider ble det som nå heter Belgia styrt av lokale høvdinger i sine “chateau’er”, noe løselig tilknyttet Frankrike. De største landområdene het Flanderen, Brabant, Liege og Hainaut, såkalte “duchies”. Byer som Gent og Brügge vokste frem som egne, sterke samfunn, og disse byene anerkjente ikke de lokale “duchies”. I tillegg kom byer som Kortrijk og Ieper. Deres innbyggere slo i 1302 tilbake franskmennenes forsøk på å annektere Flanderen. Hertugen i Brabant hadde det noe lettere i sin vasalltilværelse med det tysk-romerske keiserdømme. Her fant man byene Brussel, Leuven, Mechelen og Antwerpen. Liege var styrt av de geistlige, underlagt nabokongen i Tyskland.

Fra slutten av 1300-tallet blir områder samlet gjennom adelige giftemål og kjøp. Dagens Belgia og Holland blir samlet i de burgundiske Nederlandene. I de neste hundre år utvikles handel og kultur, noe det finnes mange praktfulle bevis på den dag i dag. Så, mot slutten av det 15. århundre, mister Hertugen av Burgund sin makt. “Belgia” kommer under det Østerriksk-Habsburgiske rike. Prins Philip, som styrte Nederlandene, arver Spania, og hans sønn Karl V arver det Østerriksk-Ungarske rike. I 40 år styrer han det største riket i Europa.

Utviklingen av protestantismen i Europa fører til hans fall, og han abdiserer til fordel for sønnen Philip II av Spania. Med dette følger 80 år med krig mellom Spania og Nederlandene, kanskje den verste krigen i Europas historie. Nordlige deler av riket løsrives, og utgjør det vi i dag kaller Holland. Resten forblir det katolske Nederland under spansk styre.
I de neste 200 år hersker flere land over større og mindre deler av dette landet. Selv ikke etter Napoleons tap ved Waterloo (1815) får Belgia sin selvstendighet, men blir igjen lagt under Holland. Først i 1830 klarer Belgia å løsrive seg, og danner en monarkisk stat.
Det går ikke mer en vel 80 år før Belgia på nytt okkuperes, denne gang av Tyskland. Under den 1.verdenskrig driver tyske soldater den belgiske arme mot havet, hvor de riktignok biter seg fast i 4 år. I 1940 kommer tyskerne nok en gang på besøk, og det skal gå 5 nye år før Belgia endelig er fritt.

Styresett og politikk
Belgia er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett, og med arvelig tronfølge. Dagens kongepar heter Albert II og Paola. Opprinnelig var Belgia en utpreget enhetsstat. Både økonomisk og politisk var landet dominert av de fransk- talende i sør og til dels i hovedstaden. Etter 2.verdenskrig ekspanderte Flanderen sterkt, noe som resulterte i krav om regionalt selvstyre. Gjennom grunnlovsendringer i tiden 1967-71 ble en viss grad av desentralisering gjennomført. I 1993 ble Belgia til en føderal stat. Den består av tre regioner med hver sin administrasjon; Flanderen, Wallonia og Brussel. Det er også et parlament i den tyske delen av landet, men dette ligger under Wallonia. Over disse regionene har man det føderale parlament, bestående av to kamre.

Brussel
I Brussel bor det over 1 million mennesker, med et stort innslag av utlendinger (ca 25%). Byen kalles Europas hovedstad, først og fremst pga. NATO og EU institusjonene. Brussel kalles også ambassadenes by, da man finner over 220 ambassader her. Norge har 3; Den norske bilaterale ambassaden, NORDEL (Norges NATO-delegasjon) og Norges EU-delegasjon.

Sentrumskjernen er relativt liten, omringet av “la petite ceinture” (den lille ringvei). Like fullt er byen svært livlig og allsidig, med en fin blanding av næringsvirksomhet og boliger. Rundt omkring finner man mye historie i gamle bygninger og ærverdige områder. Byen har både under- og overjordisk metro, samt et godt utbygget buss- og trikkenett. Imidlertid begrenser kommunikasjonsmulighetene seg betraktelig dess lenger unna bykjernen man bor. Som en oppveiing for dette, finner man et fantastisk godt veisystem, med motorveier i alle retninger. Landets største flyplass, Zaventem, ligger snaue 15 km utenfor sentrum. Forstedene til Brussel er landlige, men relativt tett befolket. Nordmenn bor gjerne i disse områdene, som i Kraainem, Sterrebek, Tervuren, Overijse og Waterloo.

Helligdager i Belgia
Belgia har mange helligdager felles med Norge, men 2 juledag, Skjærtorsdag og Langfredag er ikke helligdager her. Til gjengjeld har Belgia noen helligdager som vi ikke har:
- 21 juli (nasjonaldag)
- 15 august (Marias himmelfartsdag)
- 1 november (Allehelgensdag)
- 11 november (våpenstillstanden i 1918)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>