Styrets medlemmer

Styret består av følgende personer:

Finn Denstad (leder), Runa Monstad (kasserer), Kristin Aalstad, Knut Arne Sanden, Gro Gangnæs, Lisbeth Wille og Irma Pirtskhalaishvili.

Hvis du er interessert i styrearbeid for foreningen og kan tenke deg å sitte i styret, er det svært hyggelig. Bare ta kontakt med foreningen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = twenty one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>