Skolegang og barnepass

I Belgia er det et overveldende tilbud av skoler bl.a. pga. det store internasjonale miljø. I tillegg kommer det offentlige systemet som består av kommunale og frie skoler, herunder også skoler som arbeider innenfor forskjellige pedagogiske retninger. Skolegangen begynner ved 3-årsalderen med førskole, dernest barnetrinn fra 5 eller 6 år, og ungdomskoletrinn fra 7. klasse, men dette varierer fra de forskjellige skolene.

Ved eller ved hjelp av skolene organiseres det mange forskjellige former for fritidsaktiviteter.

Den norske skolen i Brussel – DNSB

Den norske skolen i Brussel ligger i Waterloo, omtrent 20 minutter kjøring fra Brussel. Skolen startet opp høsten 2013 og er en fådelt skole, med elever fordelt over 1. til 10. trinn. Den norske skolen i Brussel holder til i flotte omgivelser på Campus Argentueil, som de deler med Den Skandinaviske skolen (SSB) og andre internasjonale skoler. Skolen følger den norske læreplanen og er godkjent med statstøtte etter friskoleloven. Elevene ved skolen får norske vitnemål. Mer informasjon og kontaktdetaljer finnes på www.facebook.com/DNSBrussel/ og på skolens hjemmesiden: http://dnsb.be/

Internasjonale skoler
De internasjonale skolene averterer i ukebladet for det internasjonale miljø “The Bulletin”. Listen er lang – i tillegg til de fleste språk dekkes også flere forskjellige pedagogiske retninger.
Skolene er private og krever skolepenger, og man må søke om skoleplass. Før skoleåret begynner har de fleste av skolene en “åpen hus” der man kan komme på besøk.

Offentlige skoler
Disse skolene kan både være kommunale eller statlige. De er gratis, bortsett fra elevenes utgifter til drikke, turer og andre aktiviteter. Man må melde barna inn og normalt er skolen forpliktet til å ta inn barn som melder seg så sant de bor i kommunen. Man kan melde barna inn fra de er 2 ½ år gamle og bleietørre. De minste barna kan kun begynne etter hver ferie, større barn kan begynne i løp av et år.

De frie skoler
De frie skoler er uavhengige katolske skoler. De er likevel statssubsidiert – gratis – og underlagt statlig kontroll. Det gjelder ofte de samme regler for opptak som de kommunale bortsett fra at på disse skolene er det som regel ikke et krav at barna bor i kommunen.

Barnehager
Det belgiske barnehagetilbudet er svært godt utbygget. Belgiske kommunale barnehager er gratis, men tar inn flere barn pr. ansatt enn hva vi er vant med fra Norge (ca. 20).
l tillegg til de fransk eller flamsktalende tilbudene finnes en rekke internasjonale eller utenlandske institusjoner for barn helt ned til spedbarnsalder. l Belgia er svangerskaps- permisjonen kun 16 uker. I tillegg kan en få lengre permisjon (12-14 uker), med eller uten betaling. De fleste familier bruker en deltids eller heltidsløsning for barnepass også for de aller minste barna. Det er adgang til gratis (før)skoleplass fra barna er 3 år gamle. Før denne alder må foreldrene regne med å betale en viss sum, som gjerne er basert på foreldrenes inntekt, men også her er alternativene svært variert, ikke minst mht pris (avhengig av beliggenhet, antall ansatte per barn, omfanget av tilbudet osv). Oversikt over noen av skolene, og du vil finne hjemmesidene under “Linker”.

Scandinavian School of Brussels
British School of Brussels
British Primary
American School of Brussels
International School of Brussels
The Montessori School
The European School
St. John’s International School
International School of Antwerp

Skoleåret er i de fleste tilfelle fra 1. september til 1. juli.
Kort om et par alternativer
Montesorri House Belgium, Braine l’Alleud (rett ved Waterloo ) tar inn 2-6 år gamle barn. Ansett som et meget bra førskoletilbud på fransk og engelsk. Relativt kostbart, men med mulighet for redusert dag (f. eks. halv dag).
Den skandinaviske skolen har barnehagetilbud.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 6 = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>